Netværk for Integreret Behandling blev dannet i 2013 på initiativ af Institut for Integreret Behandling (IFIB).

NFIB tilbyder kontakt til et team af velkvalificerede og erfarne behandlere, der samarbejder på tværs af faggrænser og altid med kun én behandler som tovholder.

SundJournal - Online Journal

NFIB's behandlere bruger et nyudviklet journalsystem, hvor du som patient har mulighed for selv at logge dig på og se din egen journal. Du kan endda kommentere behandlingen og du kan i samråd med behandleren registrere ændringer af dine symptomer.

SundJournal er udviklet af Touchpoint og opfylder alle Danske og europæiske krav til datasikkerhed og ISO-certificering.

www.sundjournal.dk

Typiske problemer hos vores patienter

 • kroniske tarmlidelser
 • hovedpine/migræne
 • allergier
 • gigtformer
 • mellemørebetændelse
 • diabetes 2
 • muskel/skelet smerter
 • ledsmerter
 • spiseforstyrrelser
 • stress og depression
 • fertilitetsproblemer
 • hudproblemer
 • indlæringsproblemer hos børn
 • astma/bronkitis
 • angst
 • træthed
 • og andre kroniske lidelser