Pilotprojekt i Storkøbenhavn

NFIB startede i 2013 et pilotprojekt til kvalitetssikring for brugere af alternativ behandling i Storkøbenhavn

Projektet blev afsluttet i april 2015 - Se resultaterne her >

Pilotprojekt
Hensigten med projektet har været at at afprøve en ny netværksmodel, hvor klienten oplever et samarbejdende behandlerteam med mulighed for indledende visitation og efterfølgende personlig tovholder gennem de komplementære behandlinger, der vurderes hensigtsmæssige i det individuelle forløb. En del af pilotprojektet har været, at tilbyde informationsaftener til sundhedspersonale og at gøre det lettere for praktiserende læger at finde frem til kvalificerede alternative behandlere, der samarbejder om patienten.

Hovedlinjer i pilotprojektet

  • Brugeren henvender sig til netværkets visitator, læge Gunda Jensen, som visiterer videre til en af de 16 behandlere.
  • Første behandler er tovholder for brugeren undervejs i behandlingsforløbet. Hvis brugeren anbefales videre til en anden behandler i netværket, har første behandler stadig kontakten og følger brugeren indtil afsluttet behandlingsforløb.
  • Der etableres elektroniske journaler til netværkets behandlere.
  • Der udarbejdes en pjece om pilotprojektet til praktiserende læger.

Holdet bag pilotprojektet
Vi er 16 erfarne alternative/komplementære behandlere, som i 2013 sammen dannede Netværk For Integreret Behandling (NFIB)
Vores mål er:

  • At hjælpe brugere til at finde den rette og kvalificerede behandling
  • At samarbejde om klienter på tværs af faggrænser, hvor klienten ønsker det.
  • At fungere som platform for samarbejde med det etablerede sundhedsvæsen.

Netværket For Integreret Behandling (NFIB) fokuserer på brugeroplevelser ud fra brugere, der modtager behandlinger ud fra NFIBs netværksmodel. Formålet er at undersøge, hvorvidt brugerne oplever at få en bedre behandling, når de mødes af et netværk af alternative behandlere, frem for hvis de behandles af en individuel alternativ behandler. Konkret falder undersøgelsen i to dele, henholdsvis en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse.

Pt. arbejder vi med 15 journaler og forventer 30-40 deltagere indenfor projektperioden.

Brugersikring
At flere og flere danskere vælger alternativt, forpligter de komplementære behandlere til at sikre brugerne kvalificeret behandling og at støtte udviklingen i retning af integration af det bedste fra de to verdener: den komplementære og den konventionelle. 

Parallelbehandling eller Integreret behandling
Integreret behandling eksisterer kun i begrænset omfang. Enkelte læger og komplementære behandlere samarbejder om patienter, men hovedparten af de 3 millioner danskere, der vælger alternativt, må affinde sig med parallelbehandling, hvor der ikke er kommunikation imellem patientens behandlere. Netop ved at sætte ind i forhold til kommunikationen mellem brugerens behandlere, kan man sikre større tryghed hos patienten.

NFIB pilotprojekt som banebryder
Erfaringerne fra pilotprojektet kan blive banebrydende for brugere af alternativ behandling. De får mere medindflydelse på egen behandling, større viden om forebyggelse samt selvhelbredelse. Ligeledes skaber det en følelse af større tryghed hos brugeren i forhold til valg af behandler. Med baggrund i erfaringerne fra pilotprojektet er det planen, at etablere lokale netværk over hele landet.

Evaluering af projektet
Pilotprojektet evalueres af kandidatstuderende Cecilie Bornakke i perioden 1/9 2014 til 1/3 2015.

NFIB koordinatorer
Dorthe Krogsgaard, koordinator og Mia Damhus, Center for Ernæring og Terapi.
Kontakt: dk@touchpoint.dk  tlf: 33111842