Priser

Bodil hjorth poulsen

Konsultation - 950,- (75 minutters varighed)

Psykomotorisk terapi (PMT) er en professionsbacheloruddannelse, som har oprindelse i den tidligere private uddannelse i afspændingspædagogik.

PMT arbejder ud fra antagelsen om, at både fysiske og psykiske belastninger kommer til udtryk i kroppen, samt at krop og psyke er enkeltdele af en sammenhængende helhed. I PMT fokuseres der således ikke kun på klientens lokale symptomer, men på såvel krop, følelser, kognition og det sociale liv.

De anvendte metoder er samtale, kropsbehandling og øvelser, bl.a. kropsbevidsthedsøvelser, refleksionsøvelser, afspænding, guidning og visualisering.

Mine specialer er hovedpine, muskel- og ledsmerter, uro, anspændthed, stress, angst og spiseforstyrrelser.

Big Heart
Prinsesse Maries Allé 1, st.th.
1908 Frederiksberg
Tlf.: 2328 0124
Mail: bodilhjorthpoulsen@gmail.c